Cây Cảnh Thế Bạt Phong Hồi Đầu

Thế nào là thế Bạt Phong hồi Đầu?


Tiếng trung quốc - Bạt có nghĩa là Là xiêu Nghiêng đi vì gió thổi Từ bạt nằm trong từ phiêu bạt , phong nghĩa là gió ....hồi đầu có nghĩa là quay lại nơi bắt đầu
Do đó tổng kết lại. bạt phong hồi đầu có nghĩa là 1 thế cây bị gió thổi xiêu vẹo đi sau đó dùng sức sống của quay cành và ngọn lại

Cây Cảnh Thế Bạt Phong Hồi Đầu thế này mặc dù hơi tan tác nhưng lại có phần nào đó thể hiện tính kiên trì và quật cường..


Thế này bị gió xô đẩy mạnh nên thân cây nghiêng ngã nhiều hơn,
 có khi đến 60-70 độ, cành nhánh đều ngã về một bên theo sức của gió, nhưng ngọn bắt buộc phải quy căn và hồi đầu mới đứng vững được.

Mặc dầu các cành hầu sơ vơ, xiêu vẹo, nhưng dũng cảm chống chọi với sức gió quay
cuồng. Hai nhánh dưới đòi hỏi phải vương tiền phóng hậu, giữ trọng tâm ở trong lòng chậu, hai nhánh trên dù có chênh vênh cũng vẫn giữ được thăng bằng không ngã.

 Thế này biểu hiện lòng bền chí hiên ngang không khuất phục.

Post a Comment

Previous Post Next Post