MỜI CỘNG TÁC NỘI DUNG
Vì không có nhiều thời gian và chuyên môn về SINH VẬT CẢNH, admin mời tất cả đọc giả có kinh nghiệp và chuyên môn tốt tham gia viết bài chia sẽ với cộng đồng yêu thích nghệ thuật sinh vật cảnh cả nước. Vui lòng gửi email về thanhld88@gmail.com Điện thoại: 01234.552.993

29.10.15

Cây Cảnh Thế Chữ Vương (Tường) 29.10.15

Thế Nào là thế Cây chữ vương ?

Cây Chữ vương Là cây có hình chữ 3 tầng ngang 1 tầng dọc gống chữ Vương tướng của bộ chữ nho ,chữ vương đại diện cho sự sang trọng quyền lực của đấng cao thượng và rất được tôn vinhnhững cây có tán tỏa ra giống chữ vương rất ít và còn có thể nói là thế này khó uốn

Thế này có ba từng nằm ngang và có hai ngọn nhỏ.

Thế nay tuy rất đơn giản nhưng rất khó uốn, cả ba từng đôi, giăng ngang, phải uốn được ba tàn văn, ba tàn võ, thành ra sáu tàn, dưới to trên nhỏ.

Uốn đúng thế rất đẹp. Cây vương tùng nếu là cây cổ thụ thì quí giá vô cùng, tượng trưng thiên mệnh ý chí tối cao vô thượng của các bậc vua chúa

No comments:

Post a Comment