Cây cảnh thế Mai nữ

Thế mai nữ là thế cây Nói về sự mỏng mạnh uyển chuyển của người con gái

Mai ở đây là sự mỏng manh - huyền diệu và chứa đầy sức sống mềm mại

Còn nữ ở đây ý là nữ trong nữ tính hoặc người con gái

Vô Nữ bất thành mai" ông cha ta có câu như vậy ý là không phải người con gái thì khó mà có sự huyền diệu dịu dàng dược.

Thế Mai Nữ Là cây cổ thụ có đọan thân bẻ cúp rồi đứng thẳng lên, đủ để uốn nhánh cong qua thành hình chữ nữ là đạt, các tàn nhánh các đều uốn theo lối chiết chi, chỉ có khó là cây mai nữ phải uốn làm sao cho mềm dẻo, yểu điệu, dịu dàng, như người con gái.

Thân cây dạng nghiêng nên nhánh tréo nữ ôm lấy thên rất mềm mại duyên dáng. Kế đó thân lại quy căn đắp điếm lấy nhánh mai nữ, bảo vệ người con gái,
nên rất đẹp và rất hay.

Thế Bonsai Mai Nữ thường uốn cho cây mai vàng, cây mai chiếu thủy, cây cần thăng, cây kim quýt …đều rất đẹp, cộng thêm bộ rễ khéo léo nổi bật lên nữa là vô giá, ngắm nhìn không chán.

Post a Comment

Previous Post Next Post