Cây cảnh thế tùng thập

Thế thất hiền là thế như thế nào?

Trước hết chúng ta lên hiểu sơ sơ.. thất hiền là bẩy hiền sỹ. những nhân vật thảnh thơi hiền này quần tụ với nhau được gọi là thất hiền.
Cây cảnh thế thất hiền


Tại sao lại nói là thế cây Thất hiền.. vì.. cây có 7 tán quần tụ trên 1 thân cây.. theo các hướng đối diện nhau như cùng ngồi vào bàn trà tửu.Cây thất hiền rất hiếm gặp vì nó tương đối khó tạo

Cây thất hiền có dáng trực 7 cành chia thành 3 cặp và 1 cành trên cùng..
các cặp 1 cành dưới 1 cành hơi cao hơn 1 chút về phía đối diện... cứ thế lên thành 3 tầng..

1 . nhánh thứ nhất gọi là phủ địa sà xuống mặt đất
2. nhánh thứ hai là triều nhiên uốn hơi vươn lên một chút
3. nhánh thứ 3 là chiếu thủy soi nước phải uốn nằm ngang hơi hạ xuống để nhìn nước
4. Nhánh thứ tư là nghinh phong cong qua quẹo lại, như phe phẩy với gió, đầu cành xoay theo chiều gió như kiểu sơn thủy rất đẹp
5. Nhánh thứ 5 là quán vũ, hơn vươn lên để hứng mưa rơi hứng xương tuyết, nhưng phải uốn trở xuống không để không thể vươn lên quá cao.
6. Nhánh thứ 6 là nhánh trung bình, uốn nằm ngang, cân đối, không dài không ngắn, kết hợp với các nhánh trưuớc nối liền với ngọn, uốn hồi đầu trung
7. Nhánh thứ 7 Kình thiên hay còn gọi là cột trụ trời.. để tự do..

Thế Cây cảnh Thất Hiền tượng trưng cho sự nhàn nhã thanh thoát không màng thế sự của các cao nhân ẩn sỹ... sự an nhàn và cái thú chơi cây của những đấng cao niên.

Post a Comment

Previous Post Next Post