MỜI CỘNG TÁC NỘI DUNG
Vì không có nhiều thời gian và chuyên môn về SINH VẬT CẢNH, admin mời tất cả đọc giả có kinh nghiệp và chuyên môn tốt tham gia viết bài chia sẽ với cộng đồng yêu thích nghệ thuật sinh vật cảnh cả nước. Vui lòng gửi email về thanhld88@gmail.com Điện thoại: 01234.552.993

30.10.15

Cây Cảnh Thế Xuy Phong 30.10.15

Thế Nào là cây cảnh thế Xuy Phong?

Trong Tiếng hán Xuy Hay xiêu có nghĩa là bị nghiêng - nói về sự siêu vẹo nghiêng ngả của cây
Phong ở đây có nghĩa là gió.. xuy phong có nghĩa là gốc cây bị gió đẩy cho nghiêng ngả..
cây cảnh có hình dáng nghiêng đi khoảng 30 hay 40 độ được tái hiện trên gốc cây cảnh
còn được gọi là thế cây xuy phong

Gốc cây Phải là cây cổ thụ, Gốc rễ cằn cỗi hình con vật, thân uốn cong như thân rồng và cành xuôi, tàn nhánh có thể uốn chiết chi hay tứ diện, nhưng phải vươn ra cho giữ thăng bằng chống lại sức gió.


Cho nên còn gọi thế nghênh phong, cũng bốn tán một ngọn, nhưng cành phải uốn về phía gốc để khỏi đổ ngã, cây xuy phong phải uốn cho đủ cặp để xếp với cây trung bình thành bộ ba cây. Hay phải gép cây cho hợp lý.Cây bên phải là cây âm, đối xứng với cây bên trái là cây dương (Nam tả hữu nữ). Cây trung bình đứng giữa là cây dẫn đàn, đứng thế chủ động của bộ kiểng.

No comments:

Post a Comment