MỜI CỘNG TÁC NỘI DUNG
Vì không có nhiều thời gian và chuyên môn về SINH VẬT CẢNH, admin mời tất cả đọc giả có kinh nghiệp và chuyên môn tốt tham gia viết bài chia sẽ với cộng đồng yêu thích nghệ thuật sinh vật cảnh cả nước. Vui lòng gửi email về thanhld88@gmail.com Điện thoại: 01234.552.993

Showing posts with label Mai vàng. Show all posts
Showing posts with label Mai vàng. Show all posts

16.12.15

Chăm sóc và xử lý cho mai vàng ra hoa đúng Tết

Chăm sóc và xử lý cho mai vàng ra hoa đúng Tết Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết rồi hôm nay mình xin chia sẻ 1 bài viết của đài truyền hình Vĩnh Long về hướng dẫn cách chăm sóc cho mai vàng...