MỜI CỘNG TÁC NỘI DUNG
Vì không có nhiều thời gian và chuyên môn về SINH VẬT CẢNH, admin mời tất cả đọc giả có kinh nghiệp và chuyên môn tốt tham gia viết bài chia sẽ với cộng đồng yêu thích nghệ thuật sinh vật cảnh cả nước. Vui lòng gửi email về thanhld88@gmail.com Điện thoại: 01234.552.993

Showing posts with label Mini Bonsai. Show all posts
Showing posts with label Mini Bonsai. Show all posts

6.1.16

Chậu cây cảnh đẹp: Một sự đầu tư đáng giá !

Chậu cây cảnh đẹp: Một sự đầu tư đáng giá ! Trong bài viết đầu tiên của tôi gửi tặng cho Vietnamhuongsac.info đó là về chậu cây cảnh. Chậu cây cảnh đẹp có thể nói là sự tổng hợp của tấ...

30.10.15

Vài nét về Mini Bonsai

Vài nét về Mini Bonsai Trên thế giới, người ta chia cây bonsai thành bốn nhóm: Cây dưới 15 cm là loại bonsai rất nhỏ. Cây cao từ 16 đến 30 cm là loại bonsai nhỏ. C...