MỜI CỘNG TÁC NỘI DUNG
Vì không có nhiều thời gian và chuyên môn về SINH VẬT CẢNH, admin mời tất cả đọc giả có kinh nghiệp và chuyên môn tốt tham gia viết bài chia sẽ với cộng đồng yêu thích nghệ thuật sinh vật cảnh cả nước. Vui lòng gửi email về thanhld88@gmail.com Điện thoại: 01234.552.993

Showing posts with label Thư viên cây cảnh. Show all posts
Showing posts with label Thư viên cây cảnh. Show all posts

30.10.15

Vài nét về Mini Bonsai

Vài nét về Mini Bonsai Trên thế giới, người ta chia cây bonsai thành bốn nhóm: Cây dưới 15 cm là loại bonsai rất nhỏ. Cây cao từ 16 đến 30 cm là loại bonsai nhỏ. C...

Cây Cảnh Thế Ngọa Tùng

Cây Cảnh Thế Ngọa Tùng Thế nào là thế cây Ngọa Tùng.. Ngọa Tùng là thế cây đơn điệu Được đứng vững chắc với dáng cây nằm song song với mặt đất - ngọn cây ngóc dạy ...

Cây Cảnh Thế Mẫu Tử

Cây Cảnh Thế Mẫu Tử Thế Nào là cây Cảnh thế Mẫu Tử? Tiếng Trung Quốc Gọi Mẫu Là Mẹ , Tử là con ,Vậy thế cây mẫu tử nghĩa là cây cảnh có hình dáng của cảnh Mẹ co...

Cây cảnh thế Hạc Lập

Cây cảnh thế Hạc Lập Thế nào là thế cây Hạc Lập Hạc lập theo tiếng hán nghĩa là chim hạc đứng 1 mình bệ vệ đầy vẻ khiêm tốn và lòng tự tin hính dáng của Chú Chim...

Cây cảnh thế phượng vũ

Cây cảnh thế phượng vũ Thế nào là cây cảnh thế phượng vũ. Tiếng hán - Phượng là con chim phụng hoàng Hay phượng hoàng.. 1 loài chim cao quý chỉ có trong truyền thu...

Cây Cảnh Thế Bạt Phong Hồi Đầu

Cây Cảnh Thế Bạt Phong Hồi Đầu Thế nào là thế Bạt Phong hồi Đầu? Tiếng trung quốc - Bạt có nghĩa là Là xiêu Nghiêng đi vì gió thổi Từ bạt nằm trong từ phiêu bạt , phong ng...

Cây Cảnh Thế Xuy Phong

Cây Cảnh Thế Xuy Phong Thế Nào là cây cảnh thế Xuy Phong? Trong Tiếng hán Xuy Hay xiêu có nghĩa là bị nghiêng - nói về sự siêu vẹo nghiêng ngả của cây Phong ở đây ...

Cây cảnh thế Mai nữ

Cây cảnh thế Mai nữ Thế mai nữ là thế cây Nói về sự mỏng mạnh uyển chuyển của người con gái Mai ở đây là sự mỏng manh - huyền diệu và chứa đầy sức sống mềm mại...

29.10.15

Cây Cảnh Thế Chữ Vương (Tường)

Cây Cảnh Thế Chữ Vương (Tường) Thế Nào là thế Cây chữ vương ? Cây Chữ vương Là cây có hình chữ 3 tầng ngang 1 tầng dọc gống chữ Vương tướng của bộ chữ nho ,chữ vương đạ...